Thema de Ruimte (groep 1/2)

Hieronder volgt een uitgebreide themaplanning inclusief doelen die aansluiten op de SLO-doelen. De themaplanning is opgedeeld in twee onderdelen: de inrichting van de hoeken in de klas en de activiteiten. 

Lesvoorbereiding Boek+activiteit André het astronautje

Themawoordenlijst thema
'De Ruimte'