Opzet thema indianen

Artikelen voor een muurkrant

De indiaanse vrouw: de squaw

Hadden de Indianen ook goden?

Hoe leven de Indianen?

De geschiedenis van de Indianen

De muziek van de Indianen

Waar woonden de Indianen?

Totempalen

De Bizon

Activiteiten

Startactiviteit

Waarom hij zeggen ugh? (songtekst)

Indianennaam (woordenboek)

Les informatieverwerking 

'Het verhaal van de wijze bizon'

Indianenverhaal afschrijven

Totempaal kleien

Werkboekje en indianendiploma