De les 'skeletten maken' is geschikt voor alle groepen van de basisschool. De lesvoorbereiding hieronder is speciaal gericht op de kleuters met passende introductie. De les kan moeilijker gemaakt worden, door bepaalde eisen te stellen aan de skeletten en namen van de verschillende soorten botten te geven. Dit kan in de bovenbouw bijvoorbeeld heel goed als biologieles gebruikt worden. Natuurlijk kan niet alleen het skelet van de mens gemaakt worden, maar ook van dieren en zelfs dinosaurussen (aanpassen aan een thema).