Home » Werkbladen » Coöperatieve werkvorm dieren (Mix en koppel)

Hier onder vind je formulieren waar dieren op staan afgebeeld. Deze dieren zijn in twee stukjes verdeeld. Deze coöperatieve werkvom gaat als volgt: Elk kind krijgt een helft van een dier. Een ander in de klas krijgt de andere helft van dit dier. Als alle kinderen een kaartje hebben, gaan zij op zoek naar elkaar. Als alle kinderen een tweetal hebben gevormd, kan de leerkracht vragen naar de dieren die zijn gevormd (kleuters, groep 3-4). De tweetallen die zijn gevormd kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden:


- Een maatje om verhalen aan te vertellen tijdens de (maandag)ochtendkring. In de grote 
   kring kan achteraf teruggekoppeld worden door te vragen wat jouw maatje heeft vertelt.

- Een speelmaatje voor de dag. 

- Een werkmaatje voor de dag (voor de midden- en bovenbouw).

- Een buitenspeelmaatje.

- Een maatje voor de gym.

- Koppelen van kleuters uit groep 1 aan kleuters uit groep 2. De kleuters uit groep 1 krijgen
   de voorkant van de dieren en de kleuters uit groep 2 de achterkant. De kleuters uit groep 2
   kunnen de kleuters uit groep 1 begeleiden (een 'mentor').

 

Zelf kan je nog veel meer dingen bedenken waar deze coöperatieve werkvorm voor gebruikt kan worden, bijvoorbeeld bij bepaalde methodelessen waar maatjes gemaakt moeten worden. Met de coöperatieve werkvorm mix en koppel maak je de (methode)lessen veel leuker en actiever!

 

De dierenplaatjes van hier onder zijn van http://www.kleuteridee.nl . Neem snel een kijkje!

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb